Espais itinerants

Servei itinerant de joc i cura per a infants

Aquest servei va dirigit a totes aquelles organitzacions i empreses que realitzen sessions informatives, jornades, assemblees, reunions, etc. en horari no escolar.

Ens desplacem allà on es duu a terme un esdeveniment i proveïm d’un espai de joc i cura d’infants in situ per acollir a les filles i els fills de les persones assistents a l’acte. D’aquesta manera, facilitem la participació de totes aquelles persones que tenen responsabilitats de cura d’infants.

Oferim servei a mida per a cada entitat. Les famílies també hi poden participar, quedant-se a l’espai amb els infants sempre que ho necessitin.

Espai Ludik itinerant

L’Espai Ludik itinerant és un espai obert de joc lliure per a infants d’entre 2 i 10 anys, equipat amb:

  • Material de joc simbòlic.
  • Jocs de construcció.
  • Jocs de taula.
  • Material creatiu d’arts i manualitats.

Durant la seva estança, les criatures estan acompanyades d’una professional del món de l’educació i el lleure que escolta les seves necessitats des d’una mirada respectuosa, empàtica i que no perpetui estereotips.

Les famílies també hi poden participar, quedant-se a l’espai amb els infants sempre que ho necessitin.

Oferim:

Estudi de l’emplaçament de l’Espai Ludik Itinerant: l’espai de joc i cura es pot ubicar a l’aire lliure o a l’interior (depenent de l’època de l’any, les condicions meteorològiques durant l’esdeveniment i l’estructura de l’equipament on es vol instal·lar). Per això, es farà una proposta específica i a mida per a cada entitat que sol·liciti el servei.

Preparació del material lúdic: s’oferirà material específic per a les edats dels infants que assistiran. També oferim activitats dinamitzadores d’una temàtica específica en cas que l’entitat ho requereixi (per exemple: Sant Jordi, Dia de la Terra, Nadal, etc.)

Formularis d’assistència: facilitació de formularis per a l’inscripció de les participants que necessitin servei de joc i cura d’infants.

Muntatge i desmuntatge: el dia de l’esdeveniment, en l’horari acordat, es procedirà a preparar l’espai lúdic infantil. Un cop finalitzat l’acte, es retira tot el material.

Atenció directa als infants: Disponibilitat del servei lúdic en l’horari que millor s’adeqüi a les necessitats de les usuàries, ja sigui matins per petita infància (0-3 anys) o bé horari no escolar de tardes o caps de setmana per infants més grans (2-10 anys). El servei inclou el personal professional del món de l’educació i el lleure que acompanya els infants dins l’espai.

Gestió: Tasques necessàries per garantir el correcte funcionament del servei d’espai lúdic: gestió de les reserves per complir amb l’aforament, interlocució amb l’equip del centre, seguiment i avaluació del servei i d’altres tasques anàlogues.

Difusió del servei: suport en les tasques de comunicació prèvia i post-esdeveniment. Facilitació de materials divulgatius del servei de joc i cures.

Vols més informació sobre els nostres espais itinerants?

Contacta amb nosaltres!